van-leeuwen-headerimg

Hoe gaat mediation in zijn werk?

Nadat ik u beide telefonisch heb gesproken, zal er een afspraak ingepland worden. Het streven is om dit binnen 5 werkdagen ingepland te hebben. Ik zal u ontvangen bij mij op kantoor en na een korte (eerste) kennismaking bespreken we de mediationovereenkomst.

Hierin staat omschreven binnen welke kaders er gewerkt gaat worden. Deels zijn deze kaders gesteld door het kwaliteitsregister MFN en zijn opgesteld om de gesprekken een zo goed mogelijke te laten verlopen. Na het bespreken tekenen we deze overeenkomst en krijgen jullie een exemplaar voor de administratie. Over het algemeen verloopt elke mediation (scheiding, zakelijk etc.) in dezelfde fases.
Vrijblijvend gesprek aanvragen
Afbeelding van Jeroen
Koffie kopjes

Mijn rol

Mijn rol als mediator is tweedelig. Enerzijds zijn mijn interventies dienend op het proces en anderzijds hou ik overzicht over het proces en stuur ik bij waar nodig. Ik ben geen partij aan tafel en ben ook niet voor een van jullie. Deze onpartijdigheid/ onafhankelijk zorgt er voor dat ik in alle vrijheid (vrij van belang) kan begeleiden.

Kosten en tijdsverloop

Mijn uurtarief voor particulieren is €175,- inclusief btw per uur, voor zakelijk is dat exclusief btw. Gemiddeld genomen kunt u er er van uit gaan dat er 3 tot 5 gesprekken plaatsvinden elke van 1 ½ uur, het eerste gesprek zal 2 uur in beslag nemen dit i.v.m. doornemen van o.a. de mediation overeenkomst.

Naast de contacturen (gesprekken) die plaatsvinden, wordt de tijd ter voorbereiding ook in rekening gebracht. Hierbij moet u denken aan het maken van een alimentatie berekening, opmaken van het convenant etc., dit is niet anders dan bij een advocaat.

Vaak overweegt men een advocaat om de scheiding te regelen. Er zijn een aantal verschillen t.o.v. een advocaat/ rechtsgang. In de tabel hieronder een klein overzicht.

Verschil in kosten

Mediation:

 • €175,- incl. Btw voor beide partijen samen.
 • geen praktijkkosten
 • Direct invloed op het proces
 • Vrijwillige instemming eindvoorstel
 • Vooraf indicatie van de totale kosten
 • Directe communicatie met de andere partij

Advocaat/ Rechtsgang:

 • €200,-[1] incl. Btw per partij, vaak met  
 • 5% praktijkkosten
 • Invloed beperkt via advocaat 
 • Rechter velt oordeel
 • Lastig inschatten/ sturing op de kosten
 • Communicatie met en/ of via advocaat 
[1] Gemiddelde Tarief