van-leeuwen-headerimg

Onafhankelijke en neutrale derde partij

Arbeidsmediation is een bemiddeling waarbij een onafhankelijke en neutrale derde partij, de mediator, ondersteunt om conflicten op de werkvloer op te lossen. Dit kan gaan om conflicten tussen werknemers onderling, tussen werknemers en leidinggevenden, of tussen afdelingen of teams.

Het doel van arbeidsmediation is om cliënten te ondersteunen om tot een gezamenlijke oplossing te komen, waarbij er rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het herstellen van de werkrelatie, het voorkomen van verdere escalatie van het conflict, of het voorkomen van ontslag of andere vervelende consequenties.

Onze werkwijze bekijken
familieconflict
zakelijk geschil

Intakegesprek

Arbeidsmediation begint meestal met een intakegesprek, waarbij ik de cliënten uitnodig om hun verhaal te vertellen en hun standpunten uiteen te zetten. Op verzoek kan dit individueel. Vervolgens worden er gesprekken gepland tussen de cliënten onder begeleiding van de mediator. Tijdens deze gesprekken worden de standpunten en belangen van alle betrokken partijen besproken en wordt er gezocht naar gemeenschappelijke oplossingen.

Ik zorg hierbij voor een veilige en respectvolle gespreksomgeving, waarin de partijen cliënten naar elkaar kunnen luisteren en begrip kunnen creëren voor elkaars standpunten. Hierbij geef ik geen oordeel, maar begeleid ik het proces en help ik bij het vinden van oplossingen. Als cliënten tot een gezamenlijke gedragen oplossing komen, dan kan deze vastgelegd worden in een overeenkomst afhankelijk van de uitkomst van de mediation.

Waarom Arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is een waardevol middel om conflicten op de werkvloer op te lossen. Hieronder volgen enkele redenen waarom arbeidsmediation een goede keuze kan zijn:

1. Verbeterde communicatie: Arbeidsmediation kan helpen om communicatieproblemen op de werkvloer op te lossen. Door te werken aan een betere communicatie, kan de samenwerking tussen werknemers en leidinggevenden verbeteren, waardoor er meer begrip ontstaat voor elkaars standpunten en belangen.
2. Besparing van tijd en geld: Conflicten op de werkvloer kunnen leiden tot verzuim, lagere productiviteit en hoge kosten. Door arbeidsmediation kunnen conflicten snel opgelost worden, waardoor tijd en geld bespaard kunnen worden.
3. Behoud van werkrelaties: Arbeidsmediation kan helpen om werkrelaties te behouden en te verbeteren. Dit is belangrijk, omdat goede werkrelaties bijdragen aan een positieve werksfeer en hogere productiviteit.
4. Aanpakken van onderliggende problemen: Met arbeidsmediation kunnen we onderliggende problemen aanpakken die hebben geleid tot het conflict. Hierdoor kan voorkomen worden dat het conflict zich in de toekomst opnieuw voordoet.
5. Vertrouwelijkheid: Arbeidsmediation is vertrouwelijk, wat betekent dat alles wat tijdens de mediation besproken wordt, vertrouwelijk blijft. Dit zorgt ervoor dat werknemers en leidinggevenden vrijuit kunnen spreken en dat er ruimte is voor open en eerlijke communicatie.

Contact met van Leeuwen bemiddeling

Arbeidsmediation kan helpen om conflicten op de werkvloer op te lossen en de werkrelaties te verbeteren. Het is een waardevol middel om de communicatie te verbeteren, tijd en geld te besparen, werkrelaties te behouden, onderliggende problemen aan te pakken en vertrouwelijkheid te waarborgen. Als u te maken heeft met een conflict op de werkvloer, neemt u dan contact op om te zien hoe ik u van dienst kan zijn.
Vrijblijvend gesprek aanvragen