van-leeuwen-headerimg

Familiebemiddeling

Als gespecialiseerd familiemediator kunt u voor verscheidende familiegeschillen bij mij terecht. Eigenlijk voor alles waar binnen de familie verdeeldheid over kan ontstaan kunt u bij mij terecht. Binnen de familiepraktijk is een erfenis van een familielid een veel voorkomende gebeurtenis die aanleiding geeft tot spanning en verwijdering in de onderlinge relatie/ communicatie. Maar ook bij bedrijfsopvolging komt dit voor.

Binnen de familiepraktijk krijgt een ieder voldoende tijd om zijn of haar verhaal te doen. In tegenstelling tot systeemtherapie vindt er geen analyse plaats over hoe de relatie in het verleden was, wat waar wanneer heeft plaatsgevonden. In de familiepraktijk kijken we naar het heden en de toekomst. Wat is er voor nodig om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen? Soms kan een terugblik naar het verleden over hoe het was/ aanleiding tot geschil, zinvol en nuttig zijn.
Onze werkwijze bekijken
familieconflict
zakelijk geschil

Zakelijke geschillen

Bij vanLeeuwenbemiddeling kunt u ook terecht voor bemiddelingen met een zakelijke grondslag. U kunt denk aan arbeidszaken tussen werkgever en werknemer. U kunt verschillen over de voortgang binnen re-integratie vanuit ziekte of verschil van inzicht hebben over een vaststellingsovereenkomst.

Ook is het mogelijk om verschil van inzicht over de toekomst van uw bedrijf (bijvoorbeeld B.V. of V.O.F.) samen met uw partner binnen mijn praktijk op te lossen.

Het is ook steeds gebruikelijker om met behulp van mediation conflicten binnen een team te verhelderen en bespreekbaar te maken. Afhankelijk van de grootte van uw team en de complexiteit zou het voor de voortgang wenselijk kunnen zijn om met 2 mediators te werken. Dit zal uiteraard in overleg en afstemming gaan.

Conflictbemiddeling

Conflicten ontstaan door verschillende oorzaken binnen verschillende context. Voor mediation maakt het niet wat de oorzaak is en binnen welke context. U kunt buren zijn en verschil van mening hebben over een schutting, u kunt verschil van mening hebben met de aannemer over het afgeleverde werk, van mening verschillen met de school van u kind. Wanneer u bereid bent om in gesprek te gaan, ongeacht met welke motivatie, is het voor mij als mediator voldoende werkbaar om in gezamenlijkheid te kijken welke mogelijkheden er zijn.
Vrijblijvend gesprek aanvragen
handenschudden