van-leeuwen-headerimg

“Tijdens een scheiding verandert de behoefte van uw kind”

Voor volwassenen is een scheiding een periode vol emoties, verwarring en vragen. Dit is voor kinderen niet anders, mogelijk zelfs sterker. Het is belangrijk voor ze om in deze moeilijke periode een plek te hebben waar ze hun verhaal mogen doen zonder het gevoel te hebben loyaal te moeten zijn aan hun ouders. Wanneer je ouders scheiden maakt niets zo’n grote indruk en het geeft veel vragen: kan ik op school blijven?, bij wie moet ik wonen?, zie ik mijn vriendjes nog? Probeer als ouder, ondanks deze lastige periode alert te zijn op signalen van je kind. Nu maar ook zeker als de scheiding is afgerond.
familieconflict
Relatie
Tijdens de mediation wordt uw kind (12-18jaar) in de gelegenheid gesteld zijn of haar wensen kenbaar te maken. Er zal een uitnodiging komen van de rechtbank. Uw kind hoeft niet te verschijnen. De uitnodiging terug sturen met of zonder antwoord is voldoende. Deze brief neemt de kinderrechter mee ter overweging. Het is dus niet zo dat uw zoon/ dochter bepaalt waar hij/ zij gaat wonen. De kinderrechter neemt het besluit op basis van de ingestuurde stukken.

Bij een scheiding met kinderen gelden een aantal wettelijke voorwaarden zoals het opstellen van een ouderschapsplan en afspraken maken over de kinderalimentatie. Deze onderwerpen staan dan ook vast en zullen behandeld gaan worden.

Kinderalimentatie

De overheid heeft bepaald dat het uitgangspunt bij een echtscheiding moet zijn dat de kinderen niet of zo min mogelijk inleveren op hun levensstandaard. Binnen de mediation zal er door de mediator een kinderalimentatieberekening worden gemaakt, daarover zal u als ouders gezamenlijk overeenstemming moeten bereiken. Deze afspraken worden opgenomen in het convenant.
handenschudden
conflict bemiddeling

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan (ook wel zorgplan of zorgmodel) is een document waarin ouders die gaan scheiden afspraken maken over hun zorgtaken die betrekking hebben op hun kind(eren) voor nu en in de toekomst. Dit gaat bijvoorbeeld over school, verzorging, ontwikkeling etc. Dit is een wettelijke verplichting die gesteld is door de overheid. Om te voorkomen dat het ouderschapsplan als “moeten” wordt ervaren met als risico er snel door heen te gaan en niet stil te staan bij de toegevoegde waarde voor hun kind is het belangrijk te kijken naar de omgang met elkaar als ouders. 

Het is natuurlijk ondoenlijk om afspraken te maken over toekomstige gebeurtenissen of levensfase van uw kind. Waarschijnlijk is de situatie dan veranderd ten opzichte van nu. Naast het bespreken van het ouderschapsplan is het erg waardevol om als ouders te kijken “hoe willen wij nu en in de toekomst afspraken met elkaar maken”. U maakt als het ware afspraken over hoe u afspraken wilt gaan maken. Hoe gaan we om met elkaar als ouder nu en later. Er was immers voor de scheiding ook geen ouderschapsplan.
Vraag vrijblijvend een gesprek aan